Számológépek, zsebszámológépek és tudományos számológépek

Matematikai feladatok megoldásához mindenki használ számológépet. Az első programozható zsebszámológépet a HP-65-öt az amerikai Hewlett-Packard elektronikai vállalat fejlesztette, és 1971-ben dobta piacra. A zsebszámológép működési elve alapvetően egyezik a számítógépekével. A számológép, akkor is hasznos, lehet, ha nincs problémánk a számolással, akár a diszkalkulia sem nagy gond. Egy Citizen számológép mindig, mindenhol kisegít. A számológép megkönnyíti és gyorsítja a számolással járó mindennapi rutinfeladatokat. A digitális korban már mindenütt számológépek vannak körülöttünk.

Citizen Truly Sharp számológép és zsebszámológép
Számológép és zsebszámológép

Csupán néhány vállalat fejleszt számológépet. Ezek közé tartozik a Sharp. Az asztali számológép bemutatása óta a Sharp a számológép technológia vezetője lett. Remek tervezés, fejlett funkciók és innovatív technológiák tették a Sharp számológépeket világszerte elsőszámúvá. Alapfunkciós számológépek, asztali számológépek, nyomtatós számológépek, tudományos számológépek, grafikon megjelenítésére alkalmas számológépek és pénzügyi számológépek bőséges választéka áll a rendelkezésünkre.

A számológépet nem tanácsos többször cserélgetni, mivel ha az egyik számológépet megszokjuk, nehéz lesz az új típusra átállni így célszerű, lehetőleg ugyanazt a számológépet használni. A számológépek gyártói sok dolgot egységesen jelölnek. Számos számológépen, a tizedesvessző helyén tizedespontot találunk. Ez azért van, mert csak mi, magyarok használjuk a vesszőt az egészrész és a törtrész között. Az első és legfontosabb tennivaló, hogy alaposan olvasd el a számológéphez kapott használati utasítást.

A számolás lépéseinek leírásánál kialakultak szabályok. A szabályokat a Truly számológépek jelentős része ismeri, a másik része nem. A legfontosabb szabály az, hogy a leírtakat balról jobbra haladva olvassuk el és számoljuk ki. Az előírástól eltérünk akkor, ha nem egyforma rangú műveleteket végzünk el. Az összeadás és a kivonás alacsonyabb rangú, mint a szorzás és az osztás. Ez azt jelenti, hogy ha egy műveletsorban van összeadás és szorzás is, akkor hiába előzi meg a sorban az összeadás a szorzást, mégis először a szorzást kell elvégezni. A műveleti sorrendet eldöntő jel is van: ez a zárójel. A megállapodás szerint először a zárójelben lévő feladatokat kell elvégezni, és csak utána a többit.

Nagy asztali számológépek és napelemes zsebszámológépek
Asztali számológépek és zsebszámológépek

Összefoglalva tehát, a matematikai műveletek sorrendje az alábbi:

  • zárójeles műveletek elvégzése először
  • szorzás és osztás (multiplikatív műveletek)
  • összeadás és kivonás (additív műveletek)
  • kötelező a balról jobbra haladás.

Az 50-es években Charles Babbage matematikus jött rá arra, hogy célszerű lenne, ha a számolás folyamán eredményeket is el tudnánk tárolni későbbi felhasználásra. Ebből alakult ki a számológép memóriája.

Bonyolultabb tudományos számítások elvégzéséhez szükség lehet trigonometrikus, statisztikai, pénzügyi és egyéb matematikai műveletek megbízható eredményeinek gyors interpretálására. A fejlettebb Sharp tudományos számológépek már képesek grafikus függvények ábrázolására. Ezek a modellek már programozhatóak. A Sharp zsebszámológépek programjai között megtalálhatók az algebrai egyenletek megoldására, a pénzügyi problémák kezelésére alkalmas függvények. Ezek a gépek már tíz-tizenkét karakterig képesek számolni, illetve a lehető legnagyobb pontossággal adják meg a törtek tizedes alakban számított értékét. Némelyik tudományos gép képes számítások elvégzésére a kettes, nyolcas, tízes és hexadecimális számrendszerekben. A kétsoros vagy pontmátrix kijelzőkön úgy vihetjük be a képleteket, mintha papírra vetnénk azokat.

Tudományos számológépek Sharp Truly Sencor Citizen

Sharp EL-501X-WH 131 funkciós tudományos számológép  - Fehér
Sharp EL-501X-WH – Fehér – tudományos számológép 131 funkcióval​ Tudományos számológép 8+2 digites, egysoros LCD kijelzővel fehér színben és kemény tokban. A legfontosabb funkciók normál üzemmódban: alapműveletek, összeadás, kivonás, szorzás, osztás.
Sencor tudományos számológép 10 karakteres SEC 185 - Számológépek
Sencor tudományos számológép SEC 185 10+2 digites (karakteres) tudományos számológép kompakt méretben, 139 funkcióval, nagyméretű egysoros LCD kijelzővel, kemény védőtokban. A tudományos számológéphez részletes használati útmutató mellékelve van.
Sencor napelemes tudományos számológép 10 karakteres SEC 133 - Számológépek
Sencor napelemes tudományos számológép SEC 133 10+2 digites (karakteres) napelemes tudományos számológép kompakt méretben, 139 funkcióval, nagyméretű egysoros LCD kijelzővel, kemény védőtokban. A tudományos számológéphez részletes használati útmutató tartozik.

Sharp EL-501X-WH tudományos számológép 131 funkcióval fehér színben

Tudományos számológép 8+2 digites, egysoros LCD kijelzővel fehér színben és kemény tokban. A legfontosabb funkciók normál üzemmódban: alapműveletek, összeadás, kivonás, szorzás, osztás, előjel váltó gomb, gyökvonás, százalék számítás, automatikus kikapcsolás (kb. 7 perc), egy memória hely, tizedes pont, visszatörlő gomb egy számjegy módosításához, tizedeshelyek számának kijelölése. Komplex üzemmódban: műveletek kettes (BIN), nyolcas (OCT), tízes (DEC) és hexadecimális (HEX) számrendszerekben. Hiperbolikus és inverz hiperbolikus függvények (HYP), komplex számítások (CPLX), összetett számokkal végzett műveletek, statisztikai számítások (STAT), láncolt számítások, zárójeles műveletek, számolás törtekkel, szórás, középérték, időszámítások decimális és hatvanas számrendszerben is, koordináta átalakítások. Tudományos számítások: konstansokkal végzett számítások, függvények, műveletek szögfüggvényekkel (sin, cos, tan), véletlen szám generátor, szög mértékegység kiválasztása (DEG, RAD, GRAD), 10-es alapú logaritmus, logaritmus naturális, faktoriális n!, permutációk és kombinációk.

Sharp EL-501X-WH tudományos számológép 131 funkcióval fehér színben