Számológépek, zsebszámológépek és tudományos számológépek

Matematikai feladatok megoldásához mindenki használ számológépet. Az első programozható zsebszámológépet a HP-65-öt az amerikai Hewlett-Packard elektronikai vállalat fejlesztette, és 1971-ben dobta piacra. A zsebszámológép működési elve alapvetően egyezik a számítógépekével. A számológép, akkor is hasznos, lehet, ha nincs problémánk a számolással, akár a diszkalkulia sem nagy gond. Egy Citizen számológép mindig, mindenhol kisegít. A számológép megkönnyíti és gyorsítja a számolással járó mindennapi rutinfeladatokat. A digitális korban már mindenütt számológépek vannak körülöttünk.

Citizen Truly Sharp számológép és zsebszámológép
Számológép és zsebszámológép

Csupán néhány vállalat fejleszt számológépet. Ezek közé tartozik a Sharp. Az asztali számológép bemutatása óta a Sharp a számológép technológia vezetője lett. Remek tervezés, fejlett funkciók és innovatív technológiák tették a Sharp számológépeket világszerte elsőszámúvá. Alapfunkciós számológépek, asztali számológépek, nyomtatós számológépek, tudományos számológépek, grafikon megjelenítésére alkalmas számológépek és pénzügyi számológépek bőséges választéka áll a rendelkezésünkre.

A számológépet nem tanácsos többször cserélgetni, mivel ha az egyik számológépet megszokjuk, nehéz lesz az új típusra átállni így célszerű, lehetőleg ugyanazt a számológépet használni. A számológépek gyártói sok dolgot egységesen jelölnek. Számos számológépen, a tizedesvessző helyén tizedespontot találunk. Ez azért van, mert csak mi, magyarok használjuk a vesszőt az egészrész és a törtrész között. Az első és legfontosabb tennivaló, hogy alaposan olvasd el a számológéphez kapott használati utasítást.

A számolás lépéseinek leírásánál kialakultak szabályok. A szabályokat a Truly számológépek jelentős része ismeri, a másik része nem. A legfontosabb szabály az, hogy a leírtakat balról jobbra haladva olvassuk el és számoljuk ki. Az előírástól eltérünk akkor, ha nem egyforma rangú műveleteket végzünk el. Az összeadás és a kivonás alacsonyabb rangú, mint a szorzás és az osztás. Ez azt jelenti, hogy ha egy műveletsorban van összeadás és szorzás is, akkor hiába előzi meg a sorban az összeadás a szorzást, mégis először a szorzást kell elvégezni. A műveleti sorrendet eldöntő jel is van: ez a zárójel. A megállapodás szerint először a zárójelben lévő feladatokat kell elvégezni, és csak utána a többit.

Nagy asztali számológépek és napelemes zsebszámológépek
Asztali számológépek és zsebszámológépek

Összefoglalva tehát, a matematikai műveletek sorrendje az alábbi:

  • zárójeles műveletek elvégzése először
  • szorzás és osztás (multiplikatív műveletek)
  • összeadás és kivonás (additív műveletek)
  • kötelező a balról jobbra haladás.

Az 50-es években Charles Babbage matematikus jött rá arra, hogy célszerű lenne, ha a számolás folyamán eredményeket is el tudnánk tárolni későbbi felhasználásra. Ebből alakult ki a számológép memóriája.

Bonyolultabb tudományos számítások elvégzéséhez szükség lehet trigonometrikus, statisztikai, pénzügyi és egyéb matematikai műveletek megbízható eredményeinek gyors interpretálására. A fejlettebb Sharp tudományos számológépek már képesek grafikus függvények ábrázolására. Ezek a modellek már programozhatóak. A Sharp zsebszámológépek programjai között megtalálhatók az algebrai egyenletek megoldására, a pénzügyi problémák kezelésére alkalmas függvények. Ezek a gépek már tíz-tizenkét karakterig képesek számolni, illetve a lehető legnagyobb pontossággal adják meg a törtek tizedes alakban számított értékét. Némelyik tudományos gép képes számítások elvégzésére a kettes, nyolcas, tízes és hexadecimális számrendszerekben. A kétsoros vagy pontmátrix kijelzőkön úgy vihetjük be a képleteket, mintha papírra vetnénk azokat.

Tudományos számológépek Sharp Truly Sencor Citizen

Sharp EL-501X-WH 131 funkciós tudományos számológép  - Fehér
Sharp EL-501X-WH – Fehér – tudományos számológép 131 funkcióval​ Tudományos számológép 8+2 digites, egysoros LCD kijelzővel fehér színben és kemény tokban. A legfontosabb funkciók normál üzemmódban: alapműveletek, összeadás, kivonás, szorzás, osztás.
Sencor tudományos számológép 10 karakteres SEC 185 - Számológépek
Sencor tudományos számológép SEC 185 10+2 digites (karakteres) tudományos számológép kompakt méretben, 139 funkcióval, nagyméretű egysoros LCD kijelzővel, kemény védőtokban. A tudományos számológéphez részletes használati útmutató mellékelve van.
Sencor napelemes tudományos számológép 10 karakteres SEC 133 - Számológépek
Sencor napelemes tudományos számológép SEC 133 10+2 digites (karakteres) napelemes tudományos számológép kompakt méretben, 139 funkcióval, nagyméretű egysoros LCD kijelzővel, kemény védőtokban. A tudományos számológéphez részletes használati útmutató tartozik.